top of page

מהם תכשיטים עתיקים?

תכשיטים עתיקים אלו תכשיטים בני מעל 100 שנים, אך גם תכשיטי ״נבו ותכשיטי ״דקו״ משנות ה20' וה30' נהוג לכנות תכשיטים עתיקים. תכשיטים משנים מאוחרות יותר מכונים ״תכשיטי רטרו״ ו״תכשיטי וינטאג'״. 

על התקופות? 

לכל תקופה היה את הקטע שלה, את ההשפעות שלה ואת האמירה וצו האפנה שלה. כדי לקרוא בהרחבה על כל תקופה וללמוד על איך לזהות מאיזה תקופה התכשיט שאתן אוהבות, או סתם להרחבת הידע הכללי לחצו בתפריט על המונח ״על תכשיטים עתיקים״ ובחרו בתקופה שמעניית אתכן. 

ובכל זאת מה התקופות המרכזיות בעולם התכשיטים העתיקים? 

אוקיי אז ככה:

התקופה הג'ורג'יאנית, הויקטוריאנית, האדוארית, נבו, דקו, רטרו ווינטאג'.​​

איך מזהים ?

בכל מה שקשור לזיהוי חומרי גלם, מותגים ישנים, ותכשיטים עתיקים מומלץ  להייעץ עם מומחים בתחום. הבוטיק שלנו הוא הבוטיק הוותיק ביותר בארץ התמחה בענף זה. לשאלות והתייעצות אתם מומזנים להגיע אלינו

bottom of page